Χειρουρκική αντιμετώπιση ιδρωταδενίτιδας & υπεριδρωσίας

Υπεριδρωσία

idrotadentitidaΗ υπεριδρωσία αποτελεί ένα συχνό πρόβλημα ιδιαίτερα ενοχλητικό που αφορά και τα δύο φύλλα. Η αντιμετώπιση της γίνεται είτε με τοπική εφαρμογή φαρμάκων που μειώνουν την ένταση του φαινομένου, είτε με ενέσεις αλλαντικής τοξίνης (botox) στην περιοχή (συνήθως μασχάλες, χέρια). Ένα μόνιμο αποτέλεσμα στην ιπεριδρωσία της μασχαλιαίας χώρας προσφέρει η αφαίρεση τμήματος δέρματος της περιοχής μαζί με μέρος των ιδρωτοποιών αδένων. Γίνεται με τοπική αναισθησίακαι αφήνει μια ελάχιστα ορατή ουλή.

Ιδρωταδενίτιδα

Η ιδρωταδενίτιδα αποτελεί συχνά ένα δυσεπίλυτο πρόβλημα που μειώνει την ποιότητα ζωής του ασθενούς. Αν και υπάρχουν πολλές θεραπευτικές επιλόγές συχνά αυτές αδυνατούν να αντιμετωπίσουν βαρειές μορφές της νόσου. Η χειρουργική αφαίρεση τμήματος της περιοχής και η επούλωση της κατά δεύτερο σκοπό αποτελούν μέθοδο εκλογής για τις ανθεκτικές στις κλασσικές θεραπείες μορφές της νόσου